Privacyverklaring

Chinese Koks B.V., waaronder hollandvisa.com, gevestigd te Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze verklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er Zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Samengevat, komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen, niet met anderen zullen delen en zorgvuldig beveiligen.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Chinese Koks B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Inloggegevens
- Financiële gegevens
- Administratieve gegevens
- Identificatiegegevens

Afhankelijk van de geleverde dienst verwerkt Chinese Koks B.V. de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Burgerservicenummer (BSN)

DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Chinese Koks B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Uitvoeren van onze diensten;
- Verzenden van onze nieuwsbrief;
- U te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Chinese Koks B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van onze diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Chinese Koks B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS
Chinese Koks B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Chinese Koks B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Chinese Koks B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chinese Koks B.V.) tussen zit.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Chinese Koks B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies.

CONTACTGEGEVENS
Chinese Koks B.V., KvK 50378392, info@chinesekoks.nl, telefoon: 013-8200317.

Menu